Commodore VIC20


VIC20 med svenskt kernel och tangentbord


VIC20 med engelskt tangentbord


Boxad Vic20 USA (NTSC)