Trippel Diagnostic
C128 Diag 789010 + rev11/C64 Diag 586220+/Dead Test / Sid testare (Jupiter Lander, CCS MON)Automatiskt skiftande diagnostikcartridge till C64 och C128

C128 läget (Du måste ha en Commodore 128 samt du får ej hålla in C= tangenten vid start för att aktivera detta läge):
Startar c128 diagnostics 789010 eller rev11 varannan gång (OBS! rev11 kommer stanna när den upptäcker att det är svensk rom i din maskin dock hinner den testa z80 cpu och vdc - det gör inte 789010)

Varannan reset hoppar cartridge till C64 läget...

C64 läget:
* Startar utan c64 kernel, basic och char!

* Dead test använder inget ramminne i första delen av diagnosen under c:a 9 sekunder då bilden är svart. Hittas ett fel ändras färgen. Hittas många fel blir det raster effekt. Perfekt för att hitta fel i låga ram 0000-0fff som gör att andra tester ej startar. Ramtestaren är modifierad av mig så den hittar och visar alla bitars minnesfel inte bara det första.
* Om du inte håller ner shift i slutet av den svarta delen startas C64 Diagnostic 586220+ - om du resettar datorn då startas en sidspelare som spelar en sidlåt för att kontrollera att alla ljudkanaler finns. <shift> vid reset väljer en SID som passar till 8580 annars körs en SID som låter bättre på 6581
* Om du håller ner shift i sluten av den svarta delen startas inte C64 Diagnostic utan Dead Test grafiska del (perfekt att kolla om det är char eller VICII är defekt vid grafikfel)
* Om har aktiverat dead test grafiska del (genom att hålla in shift i slutet av den svarta testen) och resettar då startas "Jupiter Lander". Resettar du då en gång till startas en maskinkodsmonitor "CCS MON" . Efter ytterligare en reset hamnar du i C128 eller C64 läget igen.

Om du har en C64 som inte har resetknapp, resettar du genom att momentant jorda pin 40 på cpu eller genom att kortsluta Pin 1 och 3 på userporten se nedanUppdaterad 16-08-16