C64/C128 MultiDiag Cartridge


Cartridge

Multidiag är ett menystyrt hjälpmedel för att kontrollera om din Commodore C128, C64 eller SX64 är felfri samt ett stöd för att hitta fel.

Uppstart med C128:
(du får ej hålla in C= tangenten vid start för att aktivera detta läge):
*Startar c128 diagnostics 789010.
Gör en reset för att få upp menyn.

Uppstart med C64:
* Först körs en modifierad version av dead test där de lägsta 4kB ramminnet testas med svart bild. Perfekt för att hitta fel i låga ram 0000-0fff som gör att andra tester ej startar. Om fel hittas så ser du först färgraster, sedan blinkas felkoder. Räkna antal blink för att ta reda på vilket eller vilka ramminneschip. Detta test kan startas utan c64 kernel, basic och char rom!)
* Om du håller ner shift i sluten av den svarta delen startas Dead Test grafiska del annars startas C64 Diagnostic 586220+
Gör en reset för att få upp menyn.

Menyn är enkelt uppbyggd och kräver inte kernel, basic eller char rom
* Tryck den siffra eller bokstav för att starta test eller program. En reset återgår till menyn.
* Tryck run/stop för att deaktivera cartridgen så datorn körs precis som om cartridge inte är i. Stäng av dator och sätt på för att aktivera.
* Om du vill deaktivera menyn: Gör en reset i menyn. Varje reset byter program. Hälften finns efter Dead Test grafiska del, hälften efter C64 Diagnostic

Tips:
Börja felsök en C128 i C64 läget (dvs håll in C= knappen vid uppstart)Uppdaterad 19-11-26