Kickstartswitch

Du kan ha fler än en version av Kickstart på samma dator.
Har du KS1.3 och KS 3.1 på din Amiga 500/600/2000 så får du den bästa kompabiliteten för både floppyspel och WHDLoad
På din Amiga 1200/3000/4000 kan du exempelvis växla mellan 3.1 och ett custom hemmameckat 3.9

Enkel montering, en tråd löds dit på CIA eller på musporten

A500: U7  (Cia vänster Pin8 = vänster musknapp  Pin9=Joystick knapp)


Uppdaterad 2016-02-22