JiffyDOS switch
med resetfunktion
styrs via restore knapp


Du kan ha fler än en version av kernel på samma dator/diskettstation 1541* och kloner. Exempelvis JiffyDOS och orginal
Finns för C128*, C64, 1541*, oceanic
Enkel montering, en, två eller tre trådar löds dit på moderkortet

Användningsbeskrivning (till dator):

Starta datorn som vanligt: Default kernel0
Håll in Restore, starta datorn och släpp restore inom 1,5 sekund: Inte default kernel0

När datorn är igång...
Håll in och släpp Restore inom 2-3sekunder: Skifta kernel0 (OBS! du måste skriva @Q i jiffydos innan du skiftar till orginal)
Håll in och släpp Restore inom 3-4sekunder: reset
Håll in och släpp Restore inom 4-5sekunder: Skifta kernel0 + reset
Håll in Restore tills första reset (ca 8-12 sekunder) och släpp: Skifta default kernel0 och spara i eeprom.
Håll in Restore tills andra reset (ca 14-16 sekunder) och släpp: Skifta default kernel1 (svensk/engelskt) och spara i eeprom.
Håll in Restore tills tredje reset (ca 18-20 sekunder) och släpp: Skifta default kernel2 och spara i eeprom.    (utgång bit2  x--)Uppdaterad 16-02-20