Atari Mega ST4

Atari MEGA ST 4 är av desktopmodell...
CPU: 8 MHz
RAM: 4096 kB