Atari Mega ST2

Atari MEGA ST 2 är av desktopmodell...
CPU: 8 MHz
RAM: 2048 kB